Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Prywatne "KRUPOSVIT"
Adres: Ukraina, obwód winnicki, rejon winnicki, wieś Stryżawka, ul. Prymiska, 6D 23211
JPRPOU: 32603710
NIP: 326037102287
DANE KONTAKTOWE ODDZIAŁÓW:
Biuro
Dział sprzedaży
Dział Zagranicznej Działalności Gospodarczej
Dział zaopatrzenia w surowce

Napisz do nas